Pr Chokolade - LIGE TIL AT SPISE 

 
 

 
 

 
 
Ca. 120g Lak.ka m/cho(Kolli 8)
 
 
Ca.120g Skov.Hvid cho(Kolli 8)
 
Hent vores katalog