Pr Chokolade - LIGE TIL AT SPISE 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ca.120g Skov.Hvid cho (Kolli 8)
 
 
Ca.120g Lak.ka m/cho (Kolli 8)
 
Hent vores katalog